Z5系列  

 • Z5系列
 • 产品说明
 • 1、专利可拆卸红外线陶板燃烧器,一年能省4个月煤气,节能省气。


  2、防风无烟不黑锅,减少废气排放。


  3、专利可拆卸红外线陶板燃烧器。


  4、全黑镜面银钢化玻璃面板。


  5、四耳搪瓷炉架,稳定防滑 。


  6、一级能效。


  7、额定热负荷:天然气3.5KW


                            液化气3.2KW